O nás

Byla to rodová tradice, která dala podnět ke vzniku podniku vinařství rodu Pazderků se sídlem v jihomoravském Mikulově.

S rodovým jménem se poprvé setkáváme v době lánové vizitace a to v obci Čejkovice, kde nositelem tohoto jména byli Matuš a Zuzane Pazderkovi, kteří na Čejkovské panství přišli v roce 1657. Jihomoravské prostředí a vinařská tradice obce ovlivnily rozvoj rodu až do dnešních dnů.

S rodovým jménem se poprvé setkáváme v době lánové vizitace a to v obci Čejkovice, kde nositelem tohoto jména byli Matuš a Zuzane Pazderkovi.

Ti na Čejkovské panství přišli v roce 1657.

Jihomoravské prostředí a vinařská tradice obce ovlivnily rozvoj rodu až do dnešních dnů.

Dnešním představitelem rodové tradice a rodového podniku je Ing. Vojtěch Pazderka. Po ukončení studií byl několik let zaměstnán jako agronom v Zemědělském družstvu v Sedleci u Mikulova.

V roce 1993 se osamostatnil a založil vinařskou firmu se širokou produkcí jihomoravských odrůdových vín.

Vinařství rodu Pazderků má výrobní základnu v Mikulově a v obci Bulhary, dříve známé pod názvem Pulgary. Obec leží na pravém břehu řeky Dyje, na úpatí sprašové pahorkatiny pálavských kopců. Dokladem vinařské tradice je areál vinných sklepů a osobní vyznání národního umělce Petra Bezruče, který obec v minulosti často navštěvoval.

Kvalita vína byla nejednou oceněna v domácích a zahraničních soutěžích např. v italském Tramíně, ve štýrském Klöchu, na výstavě vín z Podpálaví v Mikulově, na výstavě moravských vín v Praze, na soutěžní přehlídce vín ve Znojmě, na mezinárodní soutěži vín Vinoforum v Lednici a v neposlední řadě i na Valtických vinných trzích.

Vinařství rodu Pazderků Mikulov

Firma  čerpá dotace  z Programu rozvoje  venkova 2014-2020 operace 4.1.1. Investice do zemědělských podniků a 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.